Bomiljø

Nabolag: Snarud

Sammenlign adressen med der du bor idag

Finn adresse
 

Boligtype

73%enebolig/
19%rekkehus/
7%annet/
 

Huseier

66%eier/
34%leier/
 

Opplevd trygghet

90 / 100 Veldig trygt

Hamar
88 / 100 Veldig trygt
 

Støynivået

93 / 100 Lite støynivå

Hamar
89 / 100 Lite støynivå
 

Naboskapet

67 / 100 Godt vennskap

Hamar
69 / 100 Godt vennskap
 

Vedlikehold hager

82 / 100 Godt velholdt

Hamar
80 / 100 Godt velholdt
 

Vedlikehold veier

78 / 100 Godt velholdt

Hamar
76 / 100 Godt velholdt
 

Boligstørrelse

 

Boligalder

 

Boligpriser

0-2 000 000
2 000 000-3 000 000
3 000 000-4 000 000
4 000 000-5 000 000
5 000 000-6 000 000
Over 6 000 000
0%
41%
Snarud
Hamar