Utvalgte fakta

Høgdaveien 1 A, 0680 Oslo

Kort gangavstand til offentlig transport

 • buss
  Buss
  walking
  4 min
 • traffic-gateway
  Knutepunkt
  walking
  10 min
 • subway
  T-bane
  walking
  10 min
Mer om transport

Gangavstand til skole

 • Manglerud skole (1-10 kl.)
  walking
  16 min
 • Ryenberget skole (1-10 kl.)
  walking
  16 min
 • Abildsø skole (1-10 kl.)
  walking
  17 min
 • Høyenhall skole (1-10 kl.)
  walking
  20 min
 • Brannfjell skole (8-10 kl.)
  walking
  24 min
Mer om familie

Mange barnefamilier i nabolaget

39% barnefamilier
Oslo og omegn
28% barnefamilier
Mer om familie

Kort gangavstand til barnehage

 • Storgården barnehage (0-6 år)
  walking
  10 min
 • Treskeveien barnehage (1-6 år)
  walking
  12 min
 • Gårdstunet barnehage (1-6 år)
  walking
  13 min
Mer om familie

Solforhold

 • Øst
 • Sør
 • Vest
 • 21. juni
 • 20. mars
 • 21. desember

Illustrasjonen viser solens bane på tre ulike årstider hvor eiendommen ligger. Illustrasjonen viser hvordan terrenget i horisonten dekker for solen, men den tar ikke høyde for vegetasjon, bygninger eller nærliggende terreng.

Mer om bomiljø
 

Hva sier naboene?

nabolag: Høgda/Abildsø nordre

Spesielt anbefalt for

Mer om menneskene

Nabolaget oppleves som veldig trygt

79/100 Veldig trygt
Oslo og omegn
85/100 Veldig trygt
Mer om bomiljø

Meget god kvalitet på skolene

78/100 Veldig bra
Oslo og omegn
80/100 Veldig bra
Mer om familie

Stille og kort vei til marka

Sitat fra en lokalkjent

z
Mer om menneskene

Gode turmuligheter

88/100 Nærhet til skog og mark
Oslo og omegn
82/100 Nærhet til skog og mark
Mer om fritid