Bomiljø

Nabolag: Høgda/Abildsø nordre

Sammenlign adressen med der du bor idag

Finn adresse
 

Boligtype

30%enebolig/
42%rekkehus/
5%blokk/
24%annet/
 

Huseier

83%eier/
17%leier/
 

Opplevd trygghet

79 / 100 Veldig trygt

Oslo og omegn
85 / 100 Veldig trygt
 

Støynivået

73 / 100 Lite støynivå

Oslo og omegn
83 / 100 Lite støynivå
 

Naboskapet

71 / 100 Godt vennskap

Oslo og omegn
67 / 100 Godt vennskap
 

Vedlikehold hager

75 / 100 Godt velholdt

Oslo og omegn
79 / 100 Godt velholdt
 

Vedlikehold veier

76 / 100 Godt velholdt

Oslo og omegn
78 / 100 Godt velholdt
 

Boligstørrelse

 

Boligalder

 

Boligpriser

0-2 000 000
2 000 000-3 000 000
3 000 000-4 000 000
4 000 000-5 000 000
5 000 000-6 000 000
Over 6 000 000
0%
39%
Høgda/Abildsø nordre
Oslo og omegn