Bomiljø

Nabolag: Østre Trosterud

Sammenlign adressen med der du bor idag

Finn adresse
 

Boligtype

0%enebolig/
93%blokk/
7%annet/
 

Huseier

87%eier/
13%leier/
 

Opplevd trygghet

84 / 100 Veldig trygt

Oslo og omegn
85 / 100 Veldig trygt
 

Støynivået

92 / 100 Lite støynivå

Oslo og omegn
83 / 100 Lite støynivå
 

Naboskapet

61 / 100 Høflige

Oslo og omegn
67 / 100 Godt vennskap
 

Vedlikehold hager

78 / 100 Godt velholdt

Oslo og omegn
79 / 100 Godt velholdt
 

Vedlikehold veier

79 / 100 Godt velholdt

Oslo og omegn
78 / 100 Godt velholdt
 

Boligstørrelse

 

Boligalder