Bomiljø

Nabolag: Jordal/Kampen øst

Sammenlign adressen med der du bor idag

Finn adresse
 

Boligtype

1%enebolig/
14%rekkehus/
78%blokk/
7%annet/
 

Huseier

61%eier/
39%leier/
 

Opplevd trygghet

79 / 100 Veldig trygt

Oslo og omegn
85 / 100 Veldig trygt
 

Støynivået

86 / 100 Lite støynivå

Oslo og omegn
83 / 100 Lite støynivå
 

Naboskapet

74 / 100 Godt vennskap

Oslo og omegn
67 / 100 Godt vennskap
 

Boligstørrelse

 

Boligalder

 

Boligpriser

0-2 000 000
2 000 000-3 000 000
3 000 000-4 000 000
4 000 000-5 000 000
5 000 000-6 000 000
Over 6 000 000
0%
72%
Jordal/Kampen øst
Oslo og omegn