Bomiljø

nabolag: Nedre Grorud

Sammenlign adressen med der du bor idag

Finn adresse
 

Boligtype

27%enebolig/
31%rekkehus/
8%blokk/
34%annet/
 

Huseier

73%eier/
27%leier/
 

Opplevd trygghet

80 / 100 Veldig trygt

Oslo og omegn
85 / 100 Veldig trygt
 

Støynivået

83 / 100 Lite støynivå

Oslo og omegn
83 / 100 Lite støynivå
 

Naboskapet

70 / 100 Godt vennskap

Oslo og omegn
67 / 100 Godt vennskap
 

Solforhold

  • Øst
  • Sør
  • Vest
  • 21. juni
  • 20. mars
  • 21. desember

Illustrasjonen viser solens bane på tre ulike årstider hvor eiendommen ligger. Illustrasjonen viser hvordan terrenget i horisonten dekker for solen, men den tar ikke høyde for vegetasjon, bygninger eller nærliggende terreng.

 

Vedlikehold hager

72 / 100 Godt velholdt

Oslo og omegn
79 / 100 Godt velholdt
 

Boligstørrelse

 

Boligalder

 

Boligpriser

HOUSING_PRICES.0-2000000
HOUSING_PRICES.2000000-3000000
HOUSING_PRICES.3000000-4000000
HOUSING_PRICES.4000000-5000000
HOUSING_PRICES.5000000-6000000
HOUSING_PRICES.6000000+
0%
39%
Nedre Grorud
Oslo og omegn