Bomiljø

Nabolag: Kværnerbyen/Svartdalsparken

Sammenlign adressen med der du bor idag

Finn adresse
 

Boligtype

100%blokk/
0%annet/
 

Huseier

74%eier/
26%leier/
 

Opplevd trygghet

81 / 100 Veldig trygt

Oslo og omegn
85 / 100 Veldig trygt
 

Naboskapet

64 / 100 Høflige

Oslo og omegn
67 / 100 Godt vennskap
 

Vedlikehold hager

78 / 100 Godt velholdt

Oslo og omegn
79 / 100 Godt velholdt
 

Vedlikehold veier

78 / 100 Godt velholdt

Oslo og omegn
78 / 100 Godt velholdt
 

Boligstørrelse

 

Boligalder

 

Boligpriser

0-2 000 000
2 000 000-3 000 000
3 000 000-4 000 000
4 000 000-5 000 000
5 000 000-6 000 000
Over 6 000 000
0%
39%
Kværnerbyen/Svartdalsparken
Oslo og omegn