Kilder

Interessepunkter (Informasjon om holdeplasser, skoler, butikker m.m.): Interessepunktene er innhentet fra utvalgte kilder og innholdsleverandører som besitter den mest komplette og oppdaterte informasjon om temaet. For å oppnå høyest mulig kvalitet har Eiendomsprofil i tillegg flere distribusjonspartnere som også kan gi tilbakemeldinger, dersom det oppdages feil i dataene.

Offentlig statistikk: Demografidata om alder, familiesammensetning, sivilstand, sysselsetning m.m. er levert av Statistisk Sentralbyrå (SSB) og er bearbeidet og levert av Geodata AS og oppdateres årlig.

Matrikkelen (adresse, eiendom, bygning etc): Aggregerte data om eiendomsmassen i de enkelte nabolag er basert på matrikkelen fra Statens Kartverk og er bearbeidet og levert av Geodata AS og oppdateres årlig. Dataene inkluderer aggregerte data om boligtype, boligstørrelse, boligalder, eierforhold m.m. Data om hver enkelt eiendom (f.eks. ifm. adressesøket) er basert på matrikkelen fra Statens Kartverk og oppdateres månedlig.

Brukergenerert informasjon: Vurderinger (ratings) og sitater fra lokalkjente er innhentet fra brukere på nettsiden nabolag.no. Vurderingene er aggregerte svar fra alle som har gjennomført spørreundersøkelsen om nabolagets kvaliteter og inntrykk (som f.eks. trygghet, turmuligheter). Vurderingene vises kun hvis det finnes mer en 10 besvarelser for et nabolag. Sitatene har gjennomgått en kvalitetskontroll før de er publisert.

Solforhold (Geodata AS): Solforhold er en illustrasjon som viser terrenget i horisonten og solens kurve fra eiendommen. Terrenget i horisonten er en illustrasjon basert på en terrengmodell fra høydekurver. Illustrasjonen tar ikke høyde for om vegetasjon, bygninger eller nærliggende terreng dekker for solen.

Reisetider beregnes ved å bruke den norske tjenesten Entur.org og Google. Tjenesten viser reisetid mellom to adresser for de mest aktuelle kollektivtransport-tilbudene som finnes på en gjennomsnittlig morgen (ca. kl. 08:15). Kjøretid, sykkeltid og gangtid beregnes av Google.

Langrennsløyper og alpinanlegg vises for fritidsboliger og for boliger dersom det er relevant. Langrennsløypene viser avstand til preparerte skiløyper som er levert av Jacilla/skisporet.no. Alpinbakker, skitrekk og alpinanlegg kommer fra Statens Kartverk og er verdiøkt av Eiendomsprofil.