Bomiljø

Nabolag: Haugen

Sammenlign adressen med der du bor idag

Finn adresse
 

Boligtype

2%enebolig/
88%blokk/
10%annet/
 

Huseier

81%eier/
19%leier/
 

Opplevd trygghet

80 / 100 Veldig trygt

Oslo og omegn
85 / 100 Veldig trygt
 

Støynivået

81 / 100 Lite støynivå

Oslo og omegn
83 / 100 Lite støynivå
 

Naboskapet

58 / 100 Høflige

Oslo og omegn
67 / 100 Godt vennskap
 

Vedlikehold hager

77 / 100 Godt velholdt

Oslo og omegn
79 / 100 Godt velholdt
 

Boligstørrelse

 

Boligalder

 

Boligpriser

0-2 000 000
2 000 000-3 000 000
3 000 000-4 000 000
4 000 000-5 000 000
5 000 000-6 000 000
Over 6 000 000
0%
67%
Haugen
Oslo og omegn