Bomiljø

Nabolag: Ødegården

Sammenlign adressen med der du bor idag

Finn adresse
 

Boligtype

19%enebolig/
37%rekkehus/
44%blokk/
 

Huseier

86%eier/
14%leier/
 

Opplevd trygghet

92 / 100 Veldig trygt

Oslo og omegn
85 / 100 Veldig trygt
 

Støynivået

97 / 100 Lite støynivå

Oslo og omegn
83 / 100 Lite støynivå
 

Naboskapet

71 / 100 Godt vennskap

Oslo og omegn
67 / 100 Godt vennskap
 

Vedlikehold hager

81 / 100 Godt velholdt

Oslo og omegn
79 / 100 Godt velholdt
 

Vedlikehold veier

82 / 100 Godt velholdt

Oslo og omegn
78 / 100 Godt velholdt
 

Boligstørrelse

 

Boligalder

 

Boligpriser

0-2 000 000
2 000 000-3 000 000
3 000 000-4 000 000
4 000 000-5 000 000
5 000 000-6 000 000
Over 6 000 000
0%
40%
Ødegården
Oslo og omegn