Bomiljø

Nabolag: Valle/Lilleberg

Sammenlign adressen med der du bor idag

Finn adresse
 

Boligtype

6%rekkehus/
90%blokk/
4%annet/
 

Huseier

84%eier/
16%leier/
 

Opplevd trygghet

89 / 100 Veldig trygt

Oslo og omegn
85 / 100 Veldig trygt
 

Støynivået

93 / 100 Lite støynivå

Oslo og omegn
83 / 100 Lite støynivå
 

Naboskapet

69 / 100 Godt vennskap

Oslo og omegn
67 / 100 Godt vennskap
 

Vedlikehold hager

83 / 100 Godt velholdt

Oslo og omegn
79 / 100 Godt velholdt
 

Vedlikehold veier

83 / 100 Godt velholdt

Oslo og omegn
78 / 100 Godt velholdt
 

Boligstørrelse

 

Boligalder