Bomiljø

Nabolag: Gran/Ringstad

Sammenlign adressen med der du bor idag

Finn adresse
 

Boligtype

63%enebolig/
19%blokk/
18%annet/
 

Huseier

73%eier/
27%leier/
 

Opplevd trygghet

90 / 100 Veldig trygt

Gran/Ringstad
90 / 100 Veldig trygt
 

Støynivået

90 / 100 Lite støynivå

Gran/Ringstad
90 / 100 Lite støynivå
 

Naboskapet

75 / 100 Godt vennskap

Gran/Ringstad
75 / 100 Godt vennskap
 

Vedlikehold hager

85 / 100 Godt velholdt

Gran/Ringstad
86 / 100 Godt velholdt
 

Vedlikehold veier

78 / 100 Godt velholdt

Gran/Ringstad
79 / 100 Godt velholdt
 

Boligstørrelse

 

Boligalder

 

Boligpriser

0-2 000 000
2 000 000-3 000 000
3 000 000-4 000 000
4 000 000-5 000 000
5 000 000-6 000 000
Over 6 000 000
0%
51%
Gran/Ringstad
Gran/Ringstad