Bomiljø

Nabolag: Gran/Ringstad

Sammenlign adressen med der du bor idag

Finn adresse
 

Boligtype

96%enebolig/
4%annet/
 

Huseier

71%eier/
29%leier/
 

Opplevd trygghet

89 / 100 Veldig trygt

Gran/Ringstad
89 / 100 Veldig trygt
 

Støynivået

90 / 100 Lite støynivå

Gran/Ringstad
90 / 100 Lite støynivå
 

Naboskapet

74 / 100 Godt vennskap

Gran/Ringstad
74 / 100 Godt vennskap
 

Vedlikehold hager

83 / 100 Godt velholdt

Gran/Ringstad
83 / 100 Godt velholdt
 

Vedlikehold veier

77 / 100 Godt velholdt

Gran/Ringstad
77 / 100 Godt velholdt
 

Boligstørrelse

 

Boligalder

 

Boligpriser

0-2 000 000
2 000 000-3 000 000
3 000 000-4 000 000
4 000 000-5 000 000
5 000 000-6 000 000
Over 6 000 000
0%
51%
Gran/Ringstad
Gran/Ringstad