Bomiljø

Nabolag: Ulven

Sammenlign adressen med der du bor idag

Finn adresse
 

Boligtype

0%enebolig/
94%blokk/
6%annet/
 

Huseier

86%eier/
14%leier/
 

Opplevd trygghet

83 / 100 Veldig trygt

Oslo og omegn
85 / 100 Veldig trygt
 

Støynivået

78 / 100 Lite støynivå

Oslo og omegn
83 / 100 Lite støynivå
 

Naboskapet

62 / 100 Høflige

Oslo og omegn
67 / 100 Godt vennskap
 

Vedlikehold hager

73 / 100 Godt velholdt

Oslo og omegn
79 / 100 Godt velholdt
 

Vedlikehold veier

75 / 100 Godt velholdt

Oslo og omegn
78 / 100 Godt velholdt
 

Boligstørrelse

 

Boligalder