Transport

Reisetid

Hvordan reise til jobb eller skole fra Lunnstadbrinken 76?
Se reisetid
 

Offentlig transport

traffic-gateway
Øyer ungdomsskole
Buss
14 mindrive
11,1 km
buss
Bjørgefallet
502
20 minwalking
1,7 km
train
Hunderfossen stasjon
R102122
20 mindrive
14,8 km