Utvalgte fakta

Kvennstøa 29, 2500 Tynset

Offentlig transport

 • traffic-gateway
  Knutepunkt
  drive
  3 min
 • train
  Jernbanestasjon
  drive
  4 min
 • buss
  Buss
  0.2 km
Mer om transport

Skoler

 • Tynset ungdomsskole (8-10 kl.)
  drive
  4 min
 • Tynset barneskole (1-7 kl.)
  drive
  4 min
Mer om familie

Barnehager

 • Tynset barnehage Tronstua barnehage (0-5 år)
  drive
  3 min
 • Tynset barnehage Haverslia barnehage (0-5 år)
  drive
  4 min
 • Tynset barnehage Skogstua barnehage (2-5 år)
  drive
  6 min
Mer om familie

Kort gangavstand til idrettsanlegg

 • sports-facilities
  Kjæreng Grendehus, nærmiljøanlegg
  walking
  6 min
 • gym
  Tynset Friskliv
  drive
  4 min
 • sports-facilities
  Holmenhallen
  drive
  4 min
 • gym
  Mudo Gym Tynset
  drive
  5 min
Mer om fritid
 

Hva sier naboene?

Nabolag: Sandvoll/Bjørnsmoen

Spesielt anbefalt for

Mer om menneskene

Nabolaget oppleves som veldig trygt

88/100 Veldig trygt
Tynset
88/100 Veldig trygt
Mer om bomiljø

God kvalitet på skolene

72/100 Bra
Tynset
79/100 Bra
Mer om familie

Gode turmuligheter

87/100 Nærhet til skog og mark
Tynset
94/100 Nærhet til skog og mark
Mer om fritid

Meget god kvalitet på barnehagene

79/100 Veldig bra
Tynset
82/100 Veldig bra
Mer om familie