Bomiljø

nabolag: Larsbråten

Sammenlign adressen med der du bor idag

Finn adresse
 

Boligtype

7%enebolig/
82%rekkehus/
2%blokk/
10%annet/
 

Huseier

93%eier/
7%leier/
 

Opplevd trygghet

88 / 100 Veldig trygt

Oslo og omegn
85 / 100 Veldig trygt
 

Støynivået

93 / 100 Lite støynivå

Oslo og omegn
83 / 100 Lite støynivå
 

Naboskapet

79 / 100 Godt vennskap

Oslo og omegn
67 / 100 Godt vennskap
 

Solforhold

  • Øst
  • Sør
  • Vest
  • 21. juni
  • 20. mars
  • 21. desember

Illustrasjonen viser solens bane på tre ulike årstider hvor eiendommen ligger. Illustrasjonen viser hvordan terrenget i horisonten dekker for solen, men den tar ikke høyde for vegetasjon, bygninger eller nærliggende terreng.

 

Vedlikehold hager

79 / 100 Godt velholdt

Oslo og omegn
79 / 100 Godt velholdt
 

Vedlikehold veier

84 / 100 Godt velholdt

Oslo og omegn
78 / 100 Godt velholdt
 

Boligstørrelse

 

Boligalder

 

Boligpriser

HOUSING_PRICES.0-2000000
HOUSING_PRICES.2000000-3000000
HOUSING_PRICES.3000000-4000000
HOUSING_PRICES.4000000-5000000
HOUSING_PRICES.5000000-6000000
HOUSING_PRICES.6000000+
0%
39%
Larsbråten
Oslo og omegn