Utvalgte fakta

Galterudskogen 20, 2614 Lillehammer

Kort gangavstand til offentlig transport

 • buss
  Buss
  walking
  4 min
 • traffic-gateway
  Knutepunkt
  drive
  8 min
 • train
  Jernbanestasjon
  drive
  8 min
Mer om transport

Gangavstand til skole

 • Engesvea skole (1-10 kl.)
  walking
  21 min
 • Søre Ål skole (1-7 kl.)
  walking
  23 min
 • Åretta ungdomsskole (8-10 kl.)
  drive
  4 min
Mer om familie

Mange barnefamilier i nabolaget

34% barnefamilier
Lillehammer
26% barnefamilier
Mer om familie

Gangavstand til barnehage

 • Hagehaugen barnehage (0-6 år)
  walking
  21 min
 • Engesvea FUS barnehage (0-6 år)
  walking
  22 min
 • Øversveen barnehage (0-6 år)
  drive
  6 min
Mer om familie

Solforhold

 • Øst
 • Sør
 • Vest
 • 21. juni
 • 20. mars
 • 21. desember

Illustrasjonen viser solens bane på tre ulike årstider hvor eiendommen ligger. Illustrasjonen viser hvordan terrenget i horisonten dekker for solen, men den tar ikke høyde for vegetasjon, bygninger eller nærliggende terreng.

Mer om bomiljø
 

Hva sier naboene?

nabolag: Hage/Søre Ål

Spesielt anbefalt for

Mer om menneskene

Nabolaget oppleves som veldig trygt

85/100 Veldig trygt
Lillehammer
88/100 Veldig trygt
Mer om bomiljø

Meget god kvalitet på skolene

91/100 Veldig bra
Lillehammer
83/100 Veldig bra
Mer om familie

Gode turmuligheter

92/100 Nærhet til skog og mark
Lillehammer
86/100 Nærhet til skog og mark
Mer om fritid

Meget god kvalitet på barnehagene

84/100 Veldig bra
Lillehammer
84/100 Veldig bra
Mer om familie