Bomiljø

Nabolag: Smestad

Sammenlign adressen med der du bor idag

Finn adresse
 

Boligtype

70%enebolig/
12%rekkehus/
1%blokk/
17%annet/
 

Huseier

82%eier/
18%leier/
 

Opplevd trygghet

89 / 100 Veldig trygt

Smestad
89 / 100 Veldig trygt
 

Støynivået

91 / 100 Lite støynivå

Smestad
91 / 100 Lite støynivå
 

Naboskapet

80 / 100 Godt vennskap

Smestad
80 / 100 Godt vennskap
 

Vedlikehold hager

79 / 100 Godt velholdt

Smestad
79 / 100 Godt velholdt
 

Vedlikehold veier

80 / 100 Godt velholdt

Smestad
80 / 100 Godt velholdt
 

Boligstørrelse

 

Boligalder

 

Boligpriser

0-2 000 000
2 000 000-3 000 000
3 000 000-4 000 000
4 000 000-5 000 000
5 000 000-6 000 000
Over 6 000 000
0%
31%
Smestad
Smestad