Utvalgte fakta

Søyaveien 13, 3340 Åmot

Gangavstand til offentlig transport

 • buss
  Buss
  walking
  10 min
 • traffic-gateway
  Knutepunkt
  drive
  6 min
 • train
  Jernbanestasjon
  drive
  16 min
Mer om transport

Gangavstand til skole

 • Buskerud skole (1-7 kl.)
  walking
  14 min
 • Søndre Modum ungdomsskole (8-10 kl.)
  drive
  8 min
Mer om familie

Mange barnefamilier i nabolaget

35% barnefamilier
Åmot/Geithus
29% barnefamilier
Mer om familie

Gangavstand til barnehage

 • Nordbråten barnehage (0-5 år)
  walking
  14 min
 • Læringsverkstedet Åmot barnehage (0-6 år)
  walking
  21 min
 • Bårudåsen foreldrelagsbarnehage (0-6 år)
  drive
  7 min
Mer om familie

Solforhold

 • Øst
 • Sør
 • Vest
 • 21. juni
 • 20. mars
 • 21. desember

Illustrasjonen viser solens bane på tre ulike årstider hvor eiendommen ligger. Illustrasjonen viser hvordan terrenget i horisonten dekker for solen, men den tar ikke høyde for vegetasjon, bygninger eller nærliggende terreng.

Mer om bomiljø
 

Hva sier naboene?

Nabolag: Buskerud/Strand

Spesielt anbefalt for

Mer om menneskene

Nabolaget oppleves som veldig trygt

82/100 Veldig trygt
Åmot/Geithus
86/100 Veldig trygt
Mer om bomiljø

God kvalitet på skolene

71/100 Bra
Åmot/Geithus
73/100 Bra
Mer om familie

Gode turmuligheter

92/100 Nærhet til skog og mark
Åmot/Geithus
94/100 Nærhet til skog og mark
Mer om fritid

Meget god kvalitet på barnehagene

77/100 Veldig bra
Åmot/Geithus
82/100 Veldig bra
Mer om familie