Utvalgte fakta

Løkkastubben 8, 2003 Lillestrøm

Kort gangavstand til offentlig transport

 • buss
  Buss
  walking
  7 min
 • traffic-gateway
  Knutepunkt
  walking
  13 min
 • train
  Jernbanestasjon
  walking
  15 min
Mer om transport

Kort gangavstand til skole

 • Volla skole (1-7 kl.)
  walking
  8 min
 • Kjellervolla skole (8-10 kl.)
  walking
  12 min
 • Sagdalen skole (1-7 kl.)
  drive
  6 min
 • Frydenlund skole og ressurssenter (1-7 kl.)
  drive
  6 min
 • Skjetten skole (1-7 kl.)
  drive
  6 min
Mer om familie

Mange barnefamilier i nabolaget

43% barnefamilier
Lillestrøm
25% barnefamilier
Mer om familie

Barnehage i umiddelbar nærhet

 • Furulund barnehage (0-6 år)
  walking
  2 min
 • Sølepytten barnehage (1-6 år)
  walking
  13 min
 • Volla barnehage (0-5 år)
  walking
  13 min
Mer om familie

Solforhold

 • Øst
 • Sør
 • Vest
 • 21. juni
 • 20. mars
 • 21. desember

Illustrasjonen viser solens bane på tre ulike årstider hvor eiendommen ligger. Illustrasjonen viser hvordan terrenget i horisonten dekker for solen, men den tar ikke høyde for vegetasjon, bygninger eller nærliggende terreng.

Mer om bomiljø
 

Hva sier naboene?

Nabolag: Elvegata/Volla

Spesielt anbefalt for

Mer om menneskene

Nabolaget oppleves som veldig trygt

88/100 Veldig trygt
Lillestrøm
88/100 Veldig trygt
Mer om bomiljø

Meget god kvalitet på skolene

81/100 Veldig bra
Lillestrøm
84/100 Veldig bra
Mer om familie

Meget godt kollektivtilbud

85/100 Veldig bra
Lillestrøm
90/100 Veldig bra
Mer om transport

Meget god kvalitet på barnehagene

86/100 Veldig bra
Lillestrøm
83/100 Veldig bra
Mer om familie