Utvalgte fakta

Poppegårdsveien 21, 3031 Drammen

Kort gangavstand til offentlig transport

 • buss
  Buss
  walking
  5 min
 • traffic-gateway
  Knutepunkt
  drive
  11 min
 • train
  Jernbanestasjon
  drive
  13 min
Mer om transport

Kort gangavstand til skole

 • Konnerud skole (1-7 kl.)
  walking
  9 min
 • Hallermoen skole (1-7 kl.)
  walking
  14 min
 • Svensedammen skole (8-10 kl.)
  walking
  15 min
Mer om familie

Mange barnefamilier i nabolaget

44% barnefamilier
Drammen
30% barnefamilier
Mer om familie

Kort gangavstand til barnehage

 • Konnerud barnehage (1-5 år)
  walking
  6 min
 • Solhaugen barnehage
  walking
  6 min
 • Amicus barnehage (0-6 år)
  walking
  12 min
Mer om familie

Idrettsanlegg i umiddelbar nærhet

 • sports-facilities
  Konnerud idrettspark
  walking
  3 min
 • sports-facilities
  Glea ballplass
  walking
  4 min
 • gym
  EVO Konnerud
  walking
  9 min
 • gym
  Bølgen Tr.senter - Drammensbadet
  drive
  10 min
Mer om fritid
 

Hva sier naboene?

Nabolag: Konnerud

Spesielt anbefalt for

Mer om menneskene

Nabolaget oppleves som veldig trygt

86/100 Veldig trygt
Drammen
86/100 Veldig trygt
Mer om bomiljø

God kvalitet på skolene

75/100 Bra
Drammen
80/100 Bra
Mer om familie

Gode turmuligheter

95/100 Nærhet til skog og mark
Drammen
91/100 Nærhet til skog og mark
Mer om fritid

Meget god kvalitet på barnehagene

80/100 Veldig bra
Drammen
84/100 Veldig bra
Mer om familie