Bomiljø

Nabolag: Tastaveden sørvest/Tastarustå Sør

Sammenlign adressen med der du bor idag

Finn adresse
 

Boligtype

46%enebolig/
16%rekkehus/
16%blokk/
21%annet/
 

Huseier

76%eier/
24%leier/
 

Opplevd trygghet

85 / 100 Veldig trygt

Stavanger/Sandnes
86 / 100 Veldig trygt
 

Støynivået

79 / 100 Lite støynivå

Stavanger/Sandnes
87 / 100 Lite støynivå
 

Naboskapet

70 / 100 Godt vennskap

Stavanger/Sandnes
68 / 100 Godt vennskap
 

Vedlikehold hager

81 / 100 Godt velholdt

Stavanger/Sandnes
79 / 100 Godt velholdt
 

Vedlikehold veier

80 / 100 Godt velholdt

Stavanger/Sandnes
78 / 100 Godt velholdt
 

Boligstørrelse

 

Boligalder

 

Boligpriser

0-2 000 000
2 000 000-3 000 000
3 000 000-4 000 000
4 000 000-5 000 000
5 000 000-6 000 000
Over 6 000 000
0%
35%
Tastaveden sørvest/Tastarustå Sør
Stavanger/Sandnes