Bomiljø

Nabolag: Grønlands torg/Grønlands park

Sammenlign adressen med der du bor idag

Finn adresse
 

Boligtype

0%enebolig/
85%blokk/
15%annet/
 

Huseier

49%eier/
51%leier/
 

Opplevd trygghet

66 / 100 Veldig trygt

Oslo og omegn
85 / 100 Veldig trygt
 

Naboskapet

54 / 100 Høflige

Oslo og omegn
67 / 100 Godt vennskap
 

Vedlikehold hager

69 / 100 Godt velholdt

Oslo og omegn
79 / 100 Godt velholdt
 

Vedlikehold veier

70 / 100 Godt velholdt

Oslo og omegn
78 / 100 Godt velholdt
 

Boligstørrelse

 

Boligalder

 

Boligpriser

0-2 000 000
2 000 000-3 000 000
3 000 000-4 000 000
4 000 000-5 000 000
5 000 000-6 000 000
Over 6 000 000
0%
47%
Grønlands torg/Grønlands park
Oslo og omegn