Bomiljø

Nabolag: Vestliberget

Sammenlign adressen med der du bor idag

Finn adresse
 

Boligtype

0%enebolig/
91%blokk/
9%annet/
 

Huseier

79%eier/
21%leier/
 

Opplevd trygghet

72 / 100 Veldig trygt

Oslo og omegn
85 / 100 Veldig trygt
 

Støynivået

84 / 100 Lite støynivå

Oslo og omegn
83 / 100 Lite støynivå
 

Naboskapet

63 / 100 Høflige

Oslo og omegn
67 / 100 Godt vennskap
 

Vedlikehold veier

81 / 100 Godt velholdt

Oslo og omegn
78 / 100 Godt velholdt
 

Boligstørrelse

 

Boligalder

 

Boligpriser

0-2 000 000
2 000 000-3 000 000
3 000 000-4 000 000
4 000 000-5 000 000
5 000 000-6 000 000
Over 6 000 000
0%
50%
Vestliberget
Oslo og omegn