Bomiljø

Nabolag: Hellete

Sammenlign adressen med der du bor idag

Finn adresse
 

Boligtype

90%enebolig/
7%rekkehus/
3%annet/
 

Huseier

88%eier/
12%leier/
 

Opplevd trygghet

91 / 100 Veldig trygt

Fredrikstad/Sarpsborg
85 / 100 Veldig trygt
 

Støynivået

96 / 100 Lite støynivå

Fredrikstad/Sarpsborg
86 / 100 Lite støynivå
 

Naboskapet

81 / 100 Godt vennskap

Fredrikstad/Sarpsborg
69 / 100 Godt vennskap
 

Solforhold

  • Øst
  • Sør
  • Vest
  • 21. juni
  • 20. mars
  • 21. desember

Illustrasjonen viser solens bane på tre ulike årstider hvor eiendommen ligger. Illustrasjonen viser hvordan terrenget i horisonten dekker for solen, men den tar ikke høyde for vegetasjon, bygninger eller nærliggende terreng.

 

Vedlikehold hager

82 / 100 Godt velholdt

Fredrikstad/Sarpsborg
76 / 100 Godt velholdt
 

Vedlikehold veier

80 / 100 Godt velholdt

Fredrikstad/Sarpsborg
70 / 100 Godt velholdt
 

Boligstørrelse

 

Boligalder

 

Boligpriser

0-2 000 000
2 000 000-3 000 000
3 000 000-4 000 000
4 000 000-5 000 000
5 000 000-6 000 000
Over 6 000 000
0%
45%
Hellete
Fredrikstad/Sarpsborg